WhatsApp İletişim

ALKALİLER

Yayınlanan1 yıl önce
ALKALİLER

Alkalinize bir ortamdaki hidroksit ( OH-) iyonlarının yoğunluğunu vermektedir. Deterjan içindeki alkaliler yıkama ortamındaki OH- iyonlarının yoğunluğunu, dolayısıla da pH ını yükselten maddelerdir. Kirler asidik olduklarından ve alkali ortamda daha kolay temizlendiğinden yıkama ve temizlik ortamları genelde alkali ortmlarıdır.

  • Alkalinize yıkama ortamında gerek kirini gerekse yüzeyin negatif elektrikte (-) yüklenmelerine, dolayısıyla da birbirini iterek kirin yüzeyinden ayrılmasına yardımcı olur.
  • Alkalinize, çamaşır yıkama ortamında pamuk, keten gibi doğal elyafların genişlemesine ve kabarmasına yaradığından içlerine yerleşmiş kirlerin yıkama suyu ile temaslarını ve temnizlenmelerini kolaylaştırır.
  • Alkalinize, yağ türü kirlerde bulunan yağ asitlerini sabuna dönüştürerek temizler.

Genel olarak bir yıkama maddesini alkalinitesi ne kadar yükselse, temizleme gücünün de o kadar yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

Alkali maddelerin yıkama ortamında uzun süre alkalinitesini koruması gerekmektedir. Buna tampon özelliği denilmektedir. Başlıca alkali maddeler hidroksit(NaOH), sodyum karbonat- soda(Na2CO3), sodyum silikat(Na2OSiO2), sodyum meta silikat sodyum trifosfat

Menü

Ayarlar