WhatsApp İletişim

SÜLFÜRİK ASİT - ÇİN

  • 60 Kg Bidon

Analiz Raporu

CAS numarası

7664-93-9

ChemSpider

1086

UNII

O40UQP6WCF

EC Numarası

231-639-5

UN numarası

1830

KEGG

D05963

Chebi

26836

RTECS numarası

WS5600000

Moleküler formülü

H2SO4

Molar kütle

98,079 g / mol

Görünüş

Berrak, renksiz, kokusuz sıvı

Yoğunluk

1.84 g/cm3, sıvı

Erime noktası

10 ° C, 283 K, 50 ° F

Kaynama noktası

337 ° C, 610 K, 639 ° F (sülfürik asit 300 ° C'nin üzerinde olduğunda, yavaş yavaş ayrışır.

Suda çözünürlük

Karışabilir

Asitlik (pKa)

-3, 1.99

Viskozite

26.7 cP (20 ° C)

AB Endeks

016-020-00-8

AB sınıflandırması

C N T

R-ibareleri

R35

S-ibareleri

(S1 / 2) S26 S30 S45

Özellikler

 
Açıklama

Üretim ve Reaksiyonları
Diğer isimleri                                                               Vitriol yağı, Hidrojen sülfat, Sülfat asidi

Genel Bilgi


Kimyasal formülü H2SO4 olan renksiz ve yoğunluğu yüksek,güçlü bir mineral asittir.8.yüzyılda Cabir Bin Hayyan tarafından farkedilmiş olup genelde konsantre şekliyle üretilir.Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkaran bu elektriği ileten madde halk arasında "akü asidi" diye bilinmektedir.

Sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun adı “değme işlemi”dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla kükürt dioksit oluşturulur.

S8 (g) + 8 O2 (g) ? 8 SO2 (g)      (?H° = -2374 kJ/mol)

2 H2S (g) + 3 O2 (g) ? 2 SO2 (g) + 2 H2O (g)      (?H° = -1037 kJ/mol)

Sülfür dioksit daha fazla oksijenle tepkimeye girerek sülfür trioksit oluşturur, ama bu tepkime daha yavaş gerçekleşir. Kontak işleminde sülfür dioksit ve oksijen karışımı, platin metali veya vanadyum oksit katalizörleri yüzeyine temas ederek geçer.

2 SO2 (g) + O2 (g) ? 2 SO3 (g)      (?H° = -226 kJ/mol)

Sülfürik asitin direkt çözünümü, sülfürik asit nemi oluşturur. Oluşan bu nem, suyla karıştırıldığında konsantre sülfürik asit elde edilir. Ticari asit destilasyonla (damıtma) % 98,3’lüğe derişiklendirilir. Saf sülfürik asit ise fraksiyonlu kristallendirmeyle elde edilmektedir. Derişik sülfürik asit sıcakta, çoğu metallerle SO2 verecek şekilde reaksiyona girebilmektedir.
2Ag + 2H2SO4  › Ag2SO 4 +SO2 +2H2O

Altın, reaksiyona en zor girenidir. Derişik sülfürik asit, kaynama noktası düşük olan diğer asitlerin tuzlarını bozmaktadır.

H2SO 4 + NaCl  ›  HCl+ NaHSO4

Kullanım Alanları

Isı

Sülfürik asit birçok tepkimesi ekzotermik olarak gerçekleşir.Çıkan ısı miktarı oldukça yüksek olduğundan birçok sektörde açığa çıkan bu sıcaklıktan faydalanılır.

Kimya
Bu kimyasal kimya sektörünün vazgeçilmezlerindendir.Birçok asidin üretimi hidroklorik asit sayesinde sağlanmaktadır.

Boya
Boyar maddelerin eldesinde kullanılmaktadır.

İlaç
Birçok ilacın hammaddesi veya katkı maddesi olarak görev almaktadır.

Gıda
Nişasta ve alkolün şekerleştirilmesi yoluyla glikoz üretiminde kullanılmaktadır.

Metal
Metal yüzeylerinin temizlenmesinde kullanılmaktadır.

Diğer
Gübre,patlayıcı madde,inorganik tuz ,petrol arıtım,metalurji işlemleri,cila yapımında, hayvansal atıkların yok edilmesinde,parşömen kağıdı üretimi gibi birçok dalda özelliklerinden faydalanılarak kullanılabilmektedir.

Ara