WhatsApp İletişim

FENOL

RUS / 213 KG
FİYAT SORUNUZ ?

Açıklama

FENOL 

Standart verileri

Cas Numarası :  108 - 95 - 2
PucHem:  996
Erime noktası 41 °C
EC Numarası:  604-001-00-2
RTECS Numarası :  SJ3325000
Kaynama noktası - Kaynama aralığı 182 °C
Parlama noktası 81 °C …'da 1.013 hPa

Patlayıcı limitleri

alt patlayıcı limiti (LEL) 1,3 ha. (%)
üst patlayıcı limiti (UEL) 9 ha. (%)
Buhar basıncı 0,2 hPa …'da 20 °C
Yoğunluk 1,07 g/cm³ …'da 20 °C
Buhar yoğunluğu 3,2 (hava = 1)

Çözünürlük/çözünürlükler

Suda çözünürlüğü 84 g/l …'da 20 °C
Dağılım katsayısı  n-oktanol/su (log KOW) 1,47 (30 °C) (ECHA)
Toprak organik karbon/su (log KOC) >1,147 - <1,864 (ECHA)
Alev alma sıcaklığı 715 °C - ECHA
Akışkanlık anlamlı olmayan (katı madde)
dinamik viskozite 3,437 mPa s …'da 50 °C

Genel Bilgi

Kimyasal formülü C6H5OH’dir. Fiziksel hali katıdır. Renksizdir. Karakteristik bir kokusu vardır. Su, alkol, kloroform, eter, gliserol ve uçucu yağlarda çözünür.  Fenol saf haldeyken genellikle renksiz sıvı ve katıdırlar, fakat hava oksidasyonu nedeniyle zamanla kırmızı bir renk alırlar. Kaynama noktaları, benzer molekül ağırlıklı halkalı alkollerden daha yüksektir.

Üretim ve Reaksiyonları

Kömür de bulunur. Klor benzene sodyum hidroksit etki ettirilerek elde edilir. 

C6H5 – C                           C6H5ONa                           C6H5– OH

Kullanım  Alanları

Diğer

Deterjan imalatında da kullanılır. Fenol tüketiminin büyük bir kısmı naylon imalatında kullanılır. Fenol, aspirin ve diğer bazı ilaçlar, zararlı ot ve böcek öldürücüler ve  plastik maddeler elde edilebilir.

Ürün Detayları

Menü

Ayarlar