WhatsApp İletişim

FENOL - RUS

3.55 $

  • 225 Kg Fıçı

- +


Analiz Raporu

Cas Numarası :  108 - 95 - 2
   
PucHem:  996
   
Erime noktası 41 °C  
   
EC Numarası:  604-001-00-2
   
RTECS Numarası :  SJ3325000
   
Kaynama noktası - Kaynama aralığı 182 °C  
   
Parlama noktası 81 °C …'da 1.013 hPa  

Patlayıcı limitleri

alt patlayıcı limiti (LEL) 1,3 ha. (%)
 
üst patlayıcı limiti (UEL) 9 ha. (%)
 
Buhar basıncı 0,2 hPa …'da 20 °C
 
Yoğunluk 1,07 g/cm³ …'da 20 °C
 
Buhar yoğunluğu 3,2 (hava = 1)

Çözünürlük/çözünürlükler

Suda çözünürlüğü 84 g/l …'da 20 °C
 
Dağılım katsayısı  n-oktanol/su (log KOW) 1,47 (30 °C) (ECHA)
 
Toprak organik karbon/su (log KOC) >1,147 - <1,864 (ECHA)
 
Alev alma sıcaklığı 715 °C - ECHA
 
Akışkanlık anlamlı olmayan (katı madde)
 
dinamik viskozite 3,437 mPa s …'da 50 °C

Özellikler

 
Açıklama

FENOL

Genel Bilgi:

 

Fenol, C6H5OH moleküler formülünede  aromatik yapılı bir organik bileşiktir. Uçucu özellikte  beyaz renkli kristal formda  bir katıdır.Bir hidroksi grubuna (-OH) bağlı bir fenil grubundan (-C6H5) meydana gelir.

Fenol zayıf bir asittir. pH’sı  sulu çözelti içinde 8-12 aralığındadır. Fenolat anyon C6H5O(fenoksit olarak da adlandırılır) ile dengededir:

C6H5OH C6H5O- + H +

Fenol, kimyasal yanıklara neden olur  bu yüzden dikkatli kullanılması gerekir. Fenolün sodyum tuzu, yani sodyum fenoksit, suda fenolden çok çözünür.

Fenol doğal kaynak olarak ilk başta  kömür katranından elde edildi, fakat  günümüzde  petrol türevi hammaddelerden çok fazla  olarak (takribi 7 milyar kg/yıl) üretiliyor. Fenol ayrıca kömür pirolizinin geri dönüştürülebilir bir yan ürünüdür. Lummus prosesinde , toluenin benzoik aside yükseltgenmesiyle tek tek  gerçekleştirilir.

Çeşitli malzeme ve faydalı bileşiklerin  öncüsü olarak çok gerekli bir endüstriyel hammaddedir.  En başta plastikleri sentezinde kullanılır. Fenol ve kimyasal türevleri, polikarbonatlar, epoksiler, bakalitler, naylonlar, deterjanlar, fenoksi herbisitler gibi çok fazla sayıda farmasötik ilaç imalatı için gerekli bir maddedir.

Fenol eskiden  sıklıkla antiseptik olarak kullanıldı, bu kullanım şekline  Joseph Lister öncülük etti.

20. yüzyılın başlarında itibaren uzunca  bir süre , karbolik sabun üretiminde kullanıldı. Konsantre formdaki fenollü sıvılar ise tıp alanında , batık ayak ve parmak tırnaklarının kalıcı tedavisi için sıklıkla kullanılır

Aktif bir bileşen olarak ise  çoğunlukla % 1.4 fenolde bulunan fenol spreyi, boğaz ağrısına yardımcı olmak için tıbbi olarak kullanılır. Farenjitin geçici süreyle tedavi edilmesinde sık olarak kullanılan Kloraseptik sprey, TCP ve Carmex gibi bazı oral analjeziklerinde  aktif  komponentidir.

 

Ara

Ürün bulunmamaktadır

Belirlenecek Kargo
0.00 $ Toplam

Alışverişi Tamamla