WhatsApp İletişim

POLİ ELEKTROLİT KATYONİK - İSPANYA

0.00 $

  • 25 Kg Torba
Stok Durumu Sorunuz !

Analiz Raporu

 
Açıklama

POLİELEKTROLİT KATYONİK

Genel Bilgi:

 

Katyonik polielektrolit çok geniş bir uygulama alanına sahiptirler. Ve temel  olarak kağıt fabrikası, kağıt hamuru ve atıksu arıtımında yada yüzdürme işlemlerinde (flotasyon) kullanılmaktadır.

Farmasötik endüstrisinde, çamur susuzlaştırma için deri, boya ve tekstil sanayisinde kullanılabilir. Temel uygulama  alanları ise, belediye, kesim evi, şeker, madencilik gibi alanlardır

Polielektrolit katyonikler,sık olarak biyolojik atıksu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma ünitelerinde çamur kalınlığını  artırmak sebebiyle kullanılmaktadır. Biyolojik arıtmada flok yapıları zayıf olduğu için bağların güçlendirilmesi sağlanmış olur.

Katyonik polimer zinciri ve zayıf floklar arasında iyon değişimi gerçekleşir. Katyonik polielektrolit, anyonik formundan farklı olarak sıklıkla biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır.  Çöktürme havuzundan alınan fazla aktif çamur filtre pres veya santrifüjle dekantöre pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit eklenerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Sonuç itibariyle, katyonik polielektrolitin kullanılmasıyla susuzlaştırma hızı yükseltilir, berraklaştırma geliştirilir, filtrasyon süresi düşürülerek susuz çamurun meydana gelmesi kolaylaşır, susuz çamur hacmi azalır, filtrat berraklığı artar. Oluşan susuzlaştırılmış çamur Katı Atık Bertaraf Yönetmeliğine uygun olarakta bertaraf edilir.

Ara

Ürün bulunmamaktadır

Belirlenecek Kargo
0.00 $ Toplam

Alışverişi Tamamla