WhatsApp İletişim

BAKIR SÜLFAT

ROMANYA / 25 KG
2,2 - 2,4 USD / KG

Açıklama

BAKIR ( II ) SÜLFAT

Standart Verileri

CAS numarası 7758-98-7 
PubChem 24462
EC numarası 231-847-6
ChEBI 23414
Moleküler formül :  CuSO4
Molar kütle 159.62 g/mol (susuz) - 249.70 g/mol (pentahidrat)
Erime noktası 110 °C
Yoğunluk 3.603 g/cm3 (susuz) - 2.284 g/cm3 (pentahidrat)
Görünüm mavi (pentahidrat) - grimsi beyaz (susuz)
Diğer isimler Küprik asit,Mavi vitriyol,Göztaşı,Kalkosiyanit

Genel Bilgi

Kimyasal formülü CuSO4 olan mavi renkli doğada susuz formda kalkantit minerali olarak bulunur. Çok kullanıldığı hali CuSO4.5H2O dur.Görünümü büyük, mavi yada ultramerin triklinal kristaller ya da açık mavi toz şeklindedir. Suda çözünümü mükemmel olan bu madde , metanol ve gliserinde oldukça iyi çözünür.Temelde Bakırın derişik sülfürik asitle reaksyonu ile meydana gelir. Çinko gibi aktif metallerle reaksyona giren bakır sülfat, bakırını element halinde bırakır,diğer metalin sülfatı oluşur.Yüksek sıcaklıklarda çözelti içerisinde bozunmaya uğrar ve ürünün renginde farklılıklar gözlemlenir.

Üretim ve Reaksiyonları

Bakır sülfat CuO ile H2SO4 ün birebir reaksiyonu ile elde edilir.

CuO + H2SO4 ? CuSO4 + H2O

Cu + H2SO4 ? CuSO4 + H2O

Bakır sülfat daha reaktif metaller ile reaksiyona girip  – sülfatları oluşturur ve bakırı dışarı bırakır.

CuSO4 + Zn ? ZnSO4 + Cu
CuSO4 + Fe ? FeSO4 + Cu
3 CuSO4 + 2 Al ? Al2 (SO4) 3 + 3 Cu
CuSO4 + Kireç ? Bordeaux Karışımı

Bakır sülfat; endüstriyel olarak, seyreltik sülfürik asit ile sıcak konsantre sülfürik asit ya da bunların oksitlerinin, bakır metal işleme tabi tutulmasıyla elde edilir. Bakır Sülfattan Bakır(I) Oksit eldesi iki aşamada alttaki reaksiyona göre elde edilebilir.

2CuSO4 + Na2SO3 + 6NaCl + H2O  ? 2Na2CuCl3 + 2Na2SO4 + H2SO4

2Na2CuCl3  + 4NaOH + H2SO4  ?  Cu2O + 6NaCl + Na2SO4  + 3H2O

Kullanım Alanları

Tarım

Bakır sülfat (göztaşı) tarım sektöründe  bir fungisit olarak kullanılır. Bitkilerde (Meyve Ağaçlarında) kullanılmak üzere hazırlanan  Bordo Bulamacında önemli bir rol oynar. Bitkilerin bakır ihtiyacını karşılamada başarılı gübre çözeltisidir. Bakır, klorofil (yeşil renk pigmenti) sentezi için vazgeçilmez elementlerden biridir. Klorofil sentezi ise bitkinin fotosentez etkinliği ve sonuçta verim üzerinde belirleyici rol oynar. Bakır ayrıca bitkide protein ve vitaminlerin oluşumunu sağlar. Tahıllarda noksanlık şiddetli ve sürekli olursa başak oluşmaz.

Sağlık

Ayak banyoları; ayak ve tırnak sağlığını korumak, tırnağın dayanıklılığını artırmak ve ayak hastalıklarını tedavi etmek amacı ile hayvanların yürütülerek içinden geçirildikleri veya bir süre içinde tutuldukları, içi ilaçlı (göztaşı %5 lik çözeltisi)su dolu havuzlardır.

Elektroliz 

Elektroliz yöntemi için bakır tozu üretiminde elektrolitik olarak kullanılır.Oksitlerden oluşan tozlar katoda akım vermek suretiyle elektrolitik banyoda çökertilir ya da iyi kırılabilme özelliğinde katot da toplanır.Banyo teknesi kurşun kaplıdır.  Elektrolitik olarak bakır sülfat ve sülfirik asit kullanılır.  Anot bakır katod ise antimuanlı kurşundur.Elektroliz yöntemi ile genel olarak bakır tozları imal edilir.

Boya

Bakır sülfat  bitkisel boyamada bir mordan olarak kullanılabilir. Genellikle belirli boyaların yeşil renk tonlarını vurgular.

Tıp

Bakır sülfat, bu sektörde bir kusturucu olarak kullanılmaktadır.Bu kullanım doğa için çok toksik olarak kabul edilir.D.S.Ö ‘ne göre panzehir sınıfındadır.

Diğer

Bakır sülfat okullarda bakır kaplama deneylerinde kristallerin görünebilir bir hal almasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca çözelti formuyla parazitik enfeksiyonlar için akvaryum balıklarını tedavi etmek için ve aynı zamanda akvaryumlar dan salyangoz çıkarmak için uygundur.

Ürün Detayları

Menü

Ayarlar